جشنواره خاتم

 

« ساختار جشنواره »

 

 

ـ شورای راهبری متشکل از مدیرعامل دفتر نشر فرهنگ اسلامی به عنوان رئیس این شورا و مدیران ارشد نهادها و موسسات مشارکت کننده و دو نفر به پیشنهاد رئیس شورا و تصویب هیات مدیره دفتر نشر فرهنگ اسلامی می‌باشند.

 

ـ رئیس جشنواره که در هر دوره به پیشنهاد مدیرعامل دفتر نشر فرهنگی اسلامی و تصویب شورای راهبری جشنواره تعیین می‌شود.

 

- شورای علمی متشکل از پنج‌ تا هفت نفر چهره های سرشناس مرتبط با موضوع جشنواره که در هر دوره توسط شورای راهبری انتخاب می‌شوند.

 

- رئیس و دبیر هیأت علمی که در هر دوره توسط شورای راهبری انتخاب می‌شوند.

 

- دبیر اجرایی که توسط رئیس جشنواره انتخاب می‌شود.

 

کلیه امتیارات این سایت متعلق به سایت نشر فرهنگ اسلامی می باشد . هرگونه کپی برداری از این سایت پیگرد قانونی دارد