جشنواره خاتم

مراحل برگزاری سومین دورة جشنوارة خاتم:

1.انتخاب شورای راهبری جشنواره؛

این شورا متشکل از آقایان علی اکبر اشعری ، مهدی فیروزان، علیرضا مختاپور و میثم نیلی با مسئولیت آقای محسن چینی فروشان کار خود را آغاز کرد.

2. موضوع جشنواره؛

موضوع سومین دورة جشنوارة خاتم همانند دوره‌های اول و دوم «داستان کوتاه پیرامون سیرة پیامبر رحمت» انتخاب شد.

3. فراخوان جشنوارة سوم؛

دبیرخانة سومین دورة جشنوارة خاتم  هم‌زمان با مراسم اختتامیة دورة دوم جشنواره کار خود را با چاپ پوستر فراخوان و انتشارآن در فضای مجازی و سایر رسانه‌ها و گروه‌های مرتبط آغاز کرد.

 

 

4 . در نیمة دوم تیرماه سال نود وشش ضمن مکاتبه با شصت نفر از نویسندگان حوزة ادبیات دینی در دو بخش کودک و نوجوان از آنها خواسته شد گزینه‌های پیشنهادی خود را جهت انتخاب داوران سومین دوره جشنواره به دبیرخانه ارسال نمایند تا پس از بررسی در شورای علمی انتخاب نهایی صورت گیرد.

 

 

 

5. در نیمة دوم شهریورماه نود وشش، نخستین کارگاه داستان نویسی خاتم با همکاری معاونت فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و حضور دوازده نفر از اساتید حوزه داستان، برای بیست و شش نفر از برگزیدگان دوره‌های اول و دوم جشنواره در مراکر آفرینش‌های ادبی کانون برگزار گردید

 

 

 

 

6. آیین رونمایی از آثار برگزیدة بخش بزرگسال دومین دورة جشنوارة خاتم طی مراسمی با حضور آقایان علی اکبر اشعری، مهدی باقری، محمدمهدی رسولی، جهانگیر خسرو شاهی و میرشمس الدین فلاح هاشمی در ترنجستان سروش برگزار گردید.

 

 

7. در نیمه اول آذر ماه نود و شش نشست نقد و بررسی مجموعه داستان رد نامنظمی روی برفها شامل آثار برگزیدة دومین دورة جشنوارة خاتم با حضور آقایان علی اکبر اشعری، محسن چینی فروشان، محمدحسن شهسواری، مهدی فیروزان، مجیدقیصری و حسن محمودی در فروشگاه مرکزی شهرکتاب برگزار گردید.

 

 

8. انتخاب هیأت علمی و دبیر جشنواره؛

شورای راهبری جشنواره آقایان مصطفی رحماندوست، محمدرضاسنگری، حمیدرضا شاه آبادی، مجیدقیصری و سرکار خانم زهرا زواریان را به عنوان اعضای هیأت علمی انتخاب کرد. همچنین این شورا آقای محمدرضا سنگری را به عنوان رئیس هیأت علمی و آقای مجید قیصری را به عنوان دبیر علمی سومین دورة جشنواره برگزید.

9. نشست با نویسندگان؛

 در طی برگزاری جشنواره برای تبیین اهداف و برنامه‌ها نشست‌هایی با نویسندگان در تهران و انجمن‌های ادبی برخی شهرستان‌ها برگزار شد .

   الف. نشست نویسندگان و خبرنگاران با دست اندرکاران جشنواره در مرا سم رونمایی آثار برگزیدة منتشرة دوره دوم در روز چهاردهم آذر ماه 96 در دفترنشرفرهنگ اسلامی برگزار شد.